Äidini kuolema haimasyöpään vuonna -92 johdattivat minut ajattelemaan mitä minä haluan tehdä elämässäni. Hakeuduin kuin itsestään hoitoalan koulutukseen, ehkä tämä oli sittenkin lapsuuteni unelma-ammatti.

Valmistuin lähihoitajaksi -95 ja sain ohjaajan toimen Sopimusvuorisäätiön dementiahoitokodista. Työpaikka on yhä yksi parhaimmista työpaikoistani.

Sopimusvuorella hoidettiin asiakaslähtöisesti  ja kodinomaisesti . Tavoitteena oli yhteisöllisyys ja asiakkaan oman elämäntarinan kunnioittaminen. Hoitokulttuuri, työkaverit ja silloinen johtaja antoivat minulle parhaan opin hyvästä perushoitotyöstä asiakkaan parhaaksi.

Halusin kuitenkin kehittää vanhustenhoitotyötä ja saada lisää tietoa eri sairauksien hoidosta, joten opiskelin sairaanhoitajaksi amk 2002.

Uutena sairaanhoitajana halusin oppia, nähdä ja kokea paljon.  Minun oli siis vaihdettava työpaikkoja. Onneksi työtä oli hyvin tarjolla.

Tyydyttävän työpaikan ja hoitokulttuurin löytäminen oli minulle haastavaa, koska olin aloittanut urani Sopimusvuorella, joka oli asiakaslähtöisen hoidon “uran uurtaja” Tampereella.

Sairaalatyössä koin tipahtaneeni “hoitotyön historiaan” koska hoitotyö oli tehtäväkeskeistä. Hoitotyön johtajuus ei ollut pysynyt muun terveydenhuollon ja hoitotyön kehityksen mukana.

Totuus sairaanhoitajan työstä alkoi hahmottua minulle. Byrokratian suuri koneisto opetti innokasta sairaanhoitajaan tekemään työtään kyselemättä.  Halusin siis ymmärtää lisää terveydenhuollon kokonaisuudesta ja valmistuin YAMK sairaanhoitajaksi painopisteenä terveyden edistäminen, sekä ikääntyvät ja pitkäaikaissairaat potilaat. 

Tämän jälkeen toimin apulaisosastonhoitajana Gas1 / Kir2 osastolla Tays:ssa. Osasto oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Siellä hoidettiin sisätauti-, kirurgisia-, vatsa-, rintasyöpä-, urologia- ja verisuonipotilaita. Osastolla tehtiin myös tehostettua valvontatasoista hoitotyötä.

Vuonna 2015 Tampereella puhalsivat uudet tuulet. Kaupunki alkoi hoitaa vanhuksia uudella tavalla. Laitospaikkoja purettiin ja tilalle tehtiin  palvelukotiasuntoja. Kokemukseni kaupungilla oli valaiseva kokemus urallani. Asioita ei vieläkään saanut kyseenalaistaa. Tays:ssa olin oppinut tekemään päätöksiä että ongelmanratkaisua työyhteisön kanssa asiakkaan hoidon turvaamiseksi.

No nyt  olen sitten yrittäjä. Tavoitteena on asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sairauksista huolimatta.  Palvelen yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä. Haluan tukea ja lisätä asiakkaan voimavaroja sekä parantaa hänen elämänlaatuaan.

Olen kiitollinen hoitotyön kokemuksistani, koska työurani on ollut sekä mielenkiintoinen että antoisa.