Kotipalvelun tarkoitus on auttaa asiakasta ja perhettä arkipäivän askareissa tai muissa henkilökohtaisissa toiminnoissa. Kotipalvelu sisältää : asiointiapua, seuraa ja seurustelua, kotiaskareiden toteutusta yhdessä asiakkaan kanssa ja hoivapalvelua esimerkiksi kuntouttava kotihoivaa tai suihkutusavun. Kotipalvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Kotihoidon palvelut  taas perustuvat terveydenhuoltolakiin ja kotihoito sisältää:

Kotisairaanhoidon joka on lääkärin määräämää hoitoa asiakkaan kotona sekä

Sairaanhoitajan toteuttama kotihoidon joka voi on esimerkiksi : haavanhoito, pistokset, terveysmittaukset, varhainen kotiutus sairaalasta ja tehokas kuntoutuminen sairaalakäynnin jälkeen.