Hoitotyön kokemusta minulla on usealta erikoisaloilta.Syöpätaudit sekä saattohoito on ollut aina osa työtäni.  Olen tehnyt myös kotisairaanhoidosta ja kotihoivatyöstä. Valmistuin aikuisena hoitajaksi joten olen halunnut kokea,  nähdä ja oppia paljon.

Hyvän hoidon perusta on kattava asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen arviointi. Asiakas määrittää aina omat avun tarpeensa ja yhdessä  teemme  ja toteutamme asiakkaan tarpeiden mukaista hoitosuunnitelmaa. Asiakkaan hoito toteutetaan aina lääketieteen ja hoitotieteen mukaisesti.

Asiakkaan terveyden edistäminen on aina osa hoitotyötä. Terveyttä edistetää huomioiden asiakkaan  oma tapa toimia, haluta, osata ja olla.  Meille kaikille ovat tärkeitä tutut rutiinit, tavat, normit, mielihalut sekä mielenkiinnon kohteet.

Lupaan hoitaa asiakkaitani suurella sydämellä sekä pyrin tuomaan tulessani valoa ja iloa elämääsi.